Skip to content
apr 20 17

Sommer Spring Drenge

by Lilian Bondig

Sommerspring er for de drenge fra årgang 11 til 9. kl. som har lyst til, at vedligeholde, samt udvikle sine spring færdigheder. Kom til glad og energisk spring undervisning. Tilmelding er nu åben!

Tilmeld her
sommerdrengespringa4

apr 1 17

Gymnastikopvisning video 2016-2017

by Lilian Bondig

mar 29 17

Sommeraktiviteter

by Lilian Bondig

Vi er glade for igen at kunne tilbyde fire sommeraktiviteter

Klik på et af holdene for at læse mere og der er også åbne for tilmelding.

mar 29 17

Sommerdisco

by Lilian Bondig

sommerdisco2017

mar 29 17

Power Walking 2017

by Lilian Bondig

annonce.indd

mar 11 17

Gymnastikopvisning 2017

by Lilian Bondig

opvisning2017plakat1

aug 28 16

Holdoversigt 2016/2017 (Gram Fritidscenter)

by Lilian Bondig

Season2016-17-avis2016a

apr 25 16

Svømning 2016

by Gram Gymnastik- & Idrætsforening GGI

Så er der ikke længe til at vi igen starter svømme undervisning op i Friluftsbadet i Gram.

Svømning-2016

Læs mere om holdene, aldersgrænser, hvem der er træner og tilmelding her

mar 8 16

Vi glæder os til gymnastikopvisning på lørdag

by Gram Gymnastik- & Idrætsforening GGI

A4-program-plakat

feb 3 16

Generalforsamling

by Gram Gymnastik- & Idrætsforening GGI

Onsdag den 30. marts holder vi generalforsamling i Gram Fritidscenter kl. 20.00 i mødelokale 14.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse

4. Behandling af indkomne forslag (skal være formanden i hænde seneste 8 dage før)

5. Valg af: A: Bestyrelsesmedlemmer. B: Suppleanter C: Revisorer.

6 . Eventuelt.

Kom og hør hvilke spændende ting der rører sig i gymnastikforeningen.